domain, domain name, premium domain name for sales

Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2016

Câu hỏi trắc nghiệm Market Leader 3 Intermediate có đáp án

Bài viết này mình tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm môn Market Leader 3 Intermediate để các bạn sinh viên khối ngành kinh tế có điều kiện ôn luyện để chuẩn bị cho các kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ.

trac-nghiem-market-leader-3

1. Using an existing name on another type of product. (A, p.7)
A. awareness
B. image
C. stretching
D. range

2. How familiar people are with a brand. (A, p.7)
A. awareness
B. image
C. loyalty
D. range

3. Consumer who always buy Levi’s when they need a new pair of Jeans are showing …….. (B, p.7)
A. brand awareness
B. brand loyalty
C. brand stretching
D. brand name

4. Not enough people recognize our logo; we need to spend a lot more on raising brand
……… (B, p.7)
A. brand awareness
B. brand loyalty
C. brand stretching
D. brand name

5. The creation of Virgin Cola, Virgin Air, Virgin Rail and Virgin Bride is an example of ………. (B, p.7)
A. brand awareness
B. brand loyalty
C. brand stretching
D. brand name

6. The introduction of a product to the market. (B, p.7)
A. product range
B. product lifecycle
C. product launch
D. product placement

7. Not enough people recognize our logo; we need to spend a lot more on raising brand
……… (B, p.7)
A. brand awareness
B. brand loyalty
C. brand stretching
D. brand name

8. The ideas and beliefs people have about a brand. (A, p.7)
A. Awareness
B. Image.
C. Stretching
D. Range

9. A product ……… consists of introduction, growth, maturity and decline. (B, p.7)
A. range
B. lifecycle
C. launch
D. placement

10. When products are used in films or TV programmes. (A, p.7)
A. Product range
B. Product lifecycle
C. Product launch
D. Product placement

11. The set of products made by  company. (A, p.7)
A. Product range
B. Product lifecycle
C. Product launch
D. Product placement

12. The  length  of  time  people  continue  to  buy  a product. (A, p.7)
A. Product range
B. Product lifecycle
C. Product launch
D. Product placement

13. Coach, like many other companies, is ……… its products to reduce costs.(C, p. 8)
A. outsourcing
B. produced
C. sourced
D. producing

14. The name given to a product by the company that makes it.(A, p. 87
A.  Brand loyalty
B.  Brand name
C. Brand image
D. Brand awareness

15. This year we ……….. to develop a brand with personalty.
A. try
B. tried
C. are trying
D. are tried

16. When a company has a new product, it gives it a catchy ……….. (A, p.4)
A. brand
B. name
C. awareness
D. symbol

17. A good product is one that can ………. most, or all, of the customer’s expectation. (A, p.4)
A. help
B.  meet
C. supply
D. serve

18. A market ……… is a group of customers of a similar age, income level and social class.
A. share
B. follower
C. leader
D. segment

19. When we arrived the ………… was closed and there were no cabs at all. (B, p.15)
A. freeway
B. motorway
C. elevator
D. subway

20. There are some signs, at the US at least, that the airlines are at last attempting to respond to customer………..
A. dissatisfaction.
B. satisfaction
C. demand
D. misbehaviour

21. Many analysts ……. alcohol for the phenomenon called “air rage” (A, p.8)
A. concern
B. blame
C. harm
D. criticise

22. At our hotel, we give our ……… more than a high –quality experience, we get them to enjoy the Korona way of life.
A. customers
B. guests
C. tourists
D. shoppers

23. Cabin and flight crews often have to deal with……  and dangerous in-flight behaviour. (A, p8)
A. concern
B. blame
C. harm
D. disruptive

24. Cases of passenger …… are unfortunately all too common on long distance flights. (A, p9)
A. concern
B. blame
C. harm
D. misbehaviour

25. There is increasing …… that airlines are trying to save money at the expense of customer satisfaction. (A, p9)
A. concern
B. blame
C. harm
D. dissatisfaction

26. The busy executives can not afford to waste time in ….. Jams as they try to reach city center venue. (B, p.8))
A. transport
B. road
C. traffic
D. street

27. There are signs that airlines are trying to respond to customer ……
A. dissatisfaction
B. misbehaviour
C. disruption
D. concern

28. The ……. are responsible and service-oriented, they obviously enjoy their jobs and want to help the clients.
A. crew
B. assistants
C. salesmen
D. staff

29. In addition, the …….. of the hotel is ideal: a three-minute drive from the international airport. (B, p.8)
A. place
B. situation
C. venue
D. location

30. Lots of companies talk about ……… responsibility and authority. (p.24)
A. decentralising
B. conservative
C. bureaucratising
D. dynamizing

...... Bộ đề có tới hơn 280 câu, để dễ theo dõi bài viết, các bạn tải file đầy đủ ở phía dưới......


Bài trắc nghiệm này mình trích từ các câu hỏi trong 2 mục: Lý thuyết và Practice File của sách. Mình đã học qua môn này và các đề thi Market Leader 3 đều lấy câu hỏi từ sách ra cả, do vậy, các bạn ôn luyện trong sách, kèm theo đọc lại nội dung các bài đọc của mỗi Unit để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi, một số đề thi sẽ trích ngẫu nhiên một đoạn trong các bài đọc để làm câu hỏi.


1. Link tải bộ trắc nghiệm Market Leader 3 Intermediate KHÔNG đáp án2. Link tải bộ trắc nghiệm Market Leader 3 Intermediate  đáp án

3. Link tải BÀI DỊCH trắc nghiệm Market Leader 3 Intermediate có đáp án

Đây là các tài liệu mình tự tay biên soạn trong một thời gian dài, mong các bạn dẫn nguồn Phạm Lộc Blog nếu có nhã ý share bài viết này lên các trang khác. Lời cuối, chúc các bạn ôn thi và đạt kết quả tốt, nhớ Like & Share cho bạn bè nếu thấy hữu ích nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét